Добре дошли на сайта на ПТГ

 


 Второ място в състезание по роботика
 
По покана на иновативно основно училище „Даскал Димитри“ гр. Кюстендил, ученици на Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ взеха участие в честването на патронния празник на основното училище, състоял се на 25.10.2019г.
Представителният отбор на нашата гимназия, в състав:
Мартин Стоянов, Даниел Кирилов /8ми клас/ и
Александър Иванов, Ивайло Боянов /9ти клас,
се класира на второ място в организираното от домакините състезание по роботика Robo Di.
Успехът ни беше споделен, тъй като трима от състезателите, освен настоящи ученици в Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, са и бивши възпитаници на основното училище.
 
 


 
 


 

 О Б Я В А

ПТГ „Джон Атанасов“-Кюстендил, обявява 0,5 свободно работно място за длъжност образователен медиатор по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020г.) 

Работното място се обявява за една учебна година  2019/2020г. 

  

ЧЕСТИТА НОВАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА! ГРАФИК

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

 

ГРАФИК

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ 

С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

сесия   юни  2019 година

  

ПТГ " Джон Атанасов" отбеляза 

 

 

140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция 

   

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ 

С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

сесия   май  2019 година

 

ХII клас    специалност Компютърна техника и технологии 

  
Отборът на Професионална техническа
 гимназия „Джон Атанасов“ 
зае четвърто място  в национално състезание
 „Стани стипендиант на ЧЕЗ“
 Състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ се провежда за ученици от 12 клас в професионално направлениеЕлектротехника и енергетика“. В него могат да участват  професионалните гимназии на лицензионната територия на ЧЕЗ в страната, в които се осъществява обучение по специалностите на професиите Електротехник и Електромонтьор. Организацията и провеждането на конкурса се осъществяват в партньорство между МОН и „ЧЕЗ България“ ЕАД.
През учебната 2018-2019 г.  се проведе седмото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, като традиционно, ученици от ПТГ „Джон Атанасов“  се класираха за участие във финалния, национален  кръг, състоял се  на 29 март в ПГМЕТ – гр. Плевен.
Училището ни беше представено от  Иван Красимиров Евтимов и Антоний  Жечков Йорданов – ученици от 12 клас, специалност „Електрически инсталации“.  В  третия, последен кръг, те показаха  отлични  електромонтьорски умения  при реализирането на поставената им практическа задача и заеха четвърто място в крайното класиране. 
Всички 12 участници във финалния кръг на конкурса получиха грамоти от Министерството на образованието и науката и сертификати за участие от „ЧЕЗ България“ ЕАД. Специални поздравления бяха отправени от  проф. Валентин Колев, декан на Електротехническия факултет на Техническия университет, както и от ръководството на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Те поканиха победителите да кандидатстват в съответните висши учебни заведения с оценката от изпита в състезанието.
          Някои от нашите финалисти в момента работят в компаниите от Групата ЧЕЗ в България.
 
„Желая на всички финалисти в конкурса успешно бъдеще. Всички вие сте победители, само защото стигнахте до финалния етап. Запазете жаждата за знание, добрата енергия и ентусиазма, които ви доведоха тук. Те ще ви направят успешни специалисти в бъдеще“, каза Евгения Накова, директор Човешки ресурси в „ЧЕЗ България".


  ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ 

С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

сесия  януари - февруари  2019 година 

 

VIII клас   -- специалност Електрически инсталации

 

 IХ клас  -- специалност Електрически инсталации

 

 Х клас  специалност Компютърна техника и технологии

 

 Х клас  -- специалност Електрически инсталации

 

 ХI клас   специалност Компютърна техника и технологии

 

 ХI клас -- специалност Електрически инсталации

 

 

 

ХII клас -- специалност Електрически инсталацииСедмица на професионалните умения 

Във връзка с провеждането на „Седмица на професионалните умения в България – 19-25 ноември 2018год.“, в училище са направени информационни кътове с предлаганите професии.  ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

специалност:  EЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

 

  

На добър час, Твоят час!

                   На 07.11.2017г.(вторник) в Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ стартираха  дейностите си отделните клубове по интереси - клуб „Направи си сам“, клуб "Дигитални занимания" и клуб "Електрическа работилница".
                   Това са  групи за извънкласни дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
                   Основна цел на предвидените дейности по интереси в клубовете е да  повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа съобразно техните интереси и потребности.
 Учениците ще получат актуална информация за тенденциите в заетостта и изискванията за обучение. Ще демонстрират умения в сферата на техниката, съобразно техните интереси. 

На 1 ноември честваме един от най-българските празници - Денят на народните будители.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 Откриване на новата учебна година - 15.09.2017година от 9часа в двора на ПТГ"Джон Атанасов"


2 ЮНИ - ежегодно почитаме този ден в България

На 2 юни отдаваме почит на големия поет-революционер Христо Ботев. Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България се чества ежегодно в България. Официално се отбелязва от 1901 г. Тази година отбелязваме 141 години от гибелта на Ботев и неговата чета.

ВИЖТЕ СНИМКИ КАК УЧЕНИЦИТЕ НА ПТГ "ДЖОН АТАНАСОВ" ОТПРАЗНУВАХА ДЕНЯ НА БОТЕВ, ПОДНАСЯЙКИ ЦВЕТЯ НА ПАМЕТНИКА НА ИЛЬО ВОЙВОДА

  
 


 
 


 
 


ГРИПНА ВАКАНЦИЯ до 10.01.2017г. - включително.


 
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!


На 05.12.2016. учениците от клуб "Живей здравословно" участваха в публична изява на тема "ЖИВЕЙ ЗДРАВОСЛОВНО - ТИ ИЗБИРАШ".
 
 
 


 
 ФОТОГАЛЕРИЯ_ТВОЯТ ЧАС - виж тук
 
 
На 10.11.2016г.(четвъртък) в Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ стартира дейността си клуб „Електрическа работилница“.
Той е една от петте предлагани от гимназията  групи за извънкласни дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В предвидените дейности по интереси, учениците от десети клас ще имат възможност да  придобият допълнителни знания и умения  чрез практика, както и да посетят различни фирми, свързани с изучаваните от тях професии. 
 


 


Откриване на новата учебна година - 15.09.2016година
 Тържеството по случай откриването на учебната година ще започне в 9,00 часа в двора на училището.
               За присъстващите е подготвена програма  с участието на ученици от ПТГ "Джон Атанасов".
  
          Гости на тържеството са представители на Община Кюстендил, РУО на МОН, представители на базови предприятия, бивши учители, родители и близки на учениците.
  
 
Най-желаните за прием след завършено основно образование професии в Кюстендилска област са:  „Икономист - информатик", „Електротехник", „Техник на компютърни системи", „Оператор информационно осигуряване","Ресторантьор" и профил "Технологичен", вариант "Стопански мениджмънт". 

Под въпрос са 2 от паралелките на ПГ по туризъм в Кюстендил - "Изпълнител на термални процедури", където има 15 свободни места и "Ресторантьор, със специалност- "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", където има 14 незаети места.

Без свободни места за прием на ученици, след завършено основно образование и след завършен VIIІ клас с придобиване на трета степен на професионална квалификация, са следните паралелки:  Електротехник" и "Техник на компютърни системи" в Професионалната техническа гимназия "Джон Атанасов" в Кюстендил; "Икономист- информатик" в ПГИМ- Кюстендил  и "Оператор информационно осигуряване" в ПГ по облекло и стопанско управление в Дупница; Ученици от Кюстендил и Дупница в лятната стажантска програма на ЧЕЗ
 Над 80 студенти и ученици от 12 града - Кюстендил, Дупница, София, Плевен, Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Козлодуй, Левски, Самоков, Бяла Слатина и Сандански се включиха в лятната стажантска програма на ЧЕЗ. Тя е целогодишна, платена и предоставя възможност на младите хора за придобиване на опит в реална работна среда в сферата на електро енергетиката. Тези от тях, които са проявили ангажираност и отговорно отношение към работата, могат да намерят своята професионална реализация в ЧЕЗ.
Стажантската програма е с 8 годишна традиция за дружествата от Групата ЧЕЗ в България. През този период над 500 стажанти са се включили в нея, като над 120 са останали на работа ЧЕЗ. Компанията обслужва територия, на която живеят над 3 милиона и 300 хиляди жители, и в нея работят близо 3350 български служители.


Най-много желаещи осмокласници за ПТГ "Джон Атанасов"

Три паралелки са пълни, с максималния брой от 26 ученици, след втория етап на класиране, за прием на ученици след завършено основно образование. Това са: Оператор информационно осигуряване в ПГ по облекло и стопанско управление в Дупница; Електротехник и Техник на компютърни системи в Професионалната техническа гимназия "Джон Атанасов"; Икономист- информатик в ПГ по икономика и мениджмънт в Кюстендил.

И след второто класиране няма нито един записан ученик в ПГ по селско стопанство в Кюстендил, която предлага специалностите- земеделец, горско и ловно стопанство, и монтьор на транспортна техника. Няма записани ученици и за хотелиери в ПГ по туризъм и администрация в Сапарева баня, показва справка на РИО- Кюстендил. 

Под въпрос са две от 3- те паралелки на ПГ по туризъм в Кюстендил. 10 ученици искат да учат в специалност- "Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове", а 12- "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения". По- желана е специалността "Кетъринг", където са записани 21 души.
Почти пълна е паралелката "Оператор в производството на облекло", в ПГ по лека промишленост в Кюстендил, със записани след второто класиране 24 ученици. 
  


 Kристиян Йорданов за трети  път е "Железното момче" на ПТГ
 На 22 април 2016г., в двора на ПТГ "Джон Атанасов" се проведе състезание "Железни момчета". Училището организира надпреварата за десета поредна година. Състезанието бе в пет изключително емоционални дисциплини - фермерска разходка, теглене на автомобил, клякане с щанга, повдигане от лег и премятане на гуми.  Железните момчетата трябваше да се справят с гуми тежащи от по 120 кг., както и куфарчета от дърва по 30 кг. всяко. Те дърпаха с въже лек автомобил, както и показаха уменията си с щангата тежаща 50кг..В надпреварата в някои от дисциплините учястваха и ученици от VII ОУ "Ильо Войвода". Приза "Желязно момче" за трети  път спечели Кристиян Йорданов. Втори се класира  Светослав, който бе "Желязно момче - 2015г.", а трети е Виктор и тримата от  ХII а клас.  
Всички участници получиха атрактивни награди.


Пето място на Регионален кръг на състезание по приложна електроника „Мога и зная как“
На Регионалното състезание „Мога и зная как“  проведено  на 25.03.2016г. гр.Пловдив  нашите момчета  Иво Валентинов Иванов и Лъчезар Райчов  Живков се класираха на престижното пето място /втора възрастова група  ХІ -ХІІ клас, специалност „Компютърна техника и технологии“/.
Всички класирани до 6-то място - втора възрастова група от училищния кръг, са със запазени места в приема за студенти в ТУ-Габрово.
         1-во място – Иво Валентинов Иванов -11а клас         
         2-ро място – Лъчезар Райчов Живков -12а клас      
         3-то място - Давид Веселинов Ветов - 11а клас
         4-то място - Александра Александрова Митова -12а клас
         5-то място - Десислава Валентинова Тодорова  -11а клас
         6-то място - Мартин Владиславов Стойнев -11а клас
Пожелаваме им успех!


Първо място за учениците от ПТГ"Джон Атанасов"  на национално състезание „Стани стипендиант на ЧЕЗ“
Евгени Миролюбов Кирилов и Емил Петров Петров – ученици от 12 клас, специалност „Електрически инсталации“, след убедителното първо място на втори кръг, отново блестящо се представиха и на финалното съревнование на националния кръг на състезанието по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“.
Под ръководството на инж. Теодора Никова и инж. Димитрина Атанасова - старши учители в ПТГ “Джон Атанасов“ - Емил Петров и Евгени Кирилов  демонстрираха отлични професионални знания и практически умения, с което завоюваха първо място сред останалите участници.
Финалният кръг на състезанието  се проведе на 25 март в гр.София, като на   официална церемония в централата на ЧЕЗ  бяха обявени и наградени победителите в конкурса по електроенергетика за 2016 г. 
Съгласно регламента на конкурса, за завоюваното първо място -  Емил Петров и Евгени Кирилов  получават стипендия / 70 лв. месечно/ за втория срок на учебната 2015/2016 година,  възможност от 01 юли 2016г.  да започнат работа в компаниите на ЧЕЗ в България, както и  правото да бъдат приети без приемен изпит в Техническия университет в София, Колежа по енергетика и електроника и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.
  Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ се провежда под патронажа на г-н Карел Крал – регионален мениджър на ЧЕЗ за България и е включен в Националния календар на ученическите състезания на Министерството на образованието и науката.
Поздравления за Евгени и Емил за перфектното представяне!
 
 
  


II-ро място  за нашите тенисисти 
На провелия се на 12.02.2016г. турнир по тенис на маса, отборът на ПТГ „ Джон Атанасов” завоюва купата за второ място  в отборната надпревара. Оспорваният  финал  бе с отбора на ПГИМ ”Йордан Захариев”. 


 Мога и зная как
 
На 27.01.2016 г. в ПТГ „Джон Атанасов”, се проведе училищния кръг на Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как”, на който се явиха 12 ученици oт специалност „Компютърна техника и технологии“.
Партньор в организацията и провеждането на състезанието е Национална компания „Пасат Електроникс” – ООД гр. Горна Оряховица /търговско
лого „Елимекс”/, която осигури електронните платки и материали за провеждане на практическата част, наградите  (ваучери за пазаруване в магазин„Елимекс”  ) и грамотите  за участниците.
На състезанието  представители на фирма „Елимекс” бяха :
 -инж.Детелина Иванова-мениджър обучение и квалификация, инж.Кирил Славов Иванов, Иво Митев Иванов и  Камелия Николова – продавач-консултант в магазина на фирмата в град Кюстендил.
 
Класиране на участниците:
1-ва група – 9-10 клас:
         1-во място – Марио  Мирославов Басилев - 9а клас
         2-ро място – Мануел Мартинов Бозаджийски - 9а клас    
         3-то място – Алберто Йорданов Михов - 9а клас
2-ра възрастова група – 11-12 клас:
         1-во място – Иво Валентинов Иванов -11а клас        
         2-ро място – Лъчезар Райчов Живков -12а клас     
         3- то място - Давид Веселинов Ветов - 11а клас
Всички класирани до 6-то място от втора възрастова група са със запазени места в приема за студенти в ТУ-Габрово.
Пожелаваме им успех!
 
                                                                      Снимки


 
                          
„Стани стипендиант на ЧЕЗ“
На 11.12.2015 г. в ПТГ „Джон Атанасов” – гр. Кюстендил, се проведе училищния кръг на състезанието по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ в присъствието на  г-жа Галина Крумова  - представител на „ЧЕЗ България” ЕАД.
На online тест се явиха 7 ученици от ХІІ клас,  специалност „Електрически инсталации”. 
Конкурсната задача в училищния кръг беше решаване на online тест в уеб базирана система, на адрес, посочен от ЧЕЗ.
Очакваме обявяване на официалните резултати до 18.12.2015г.
 


Спортен празник 
         На 30.10.2015 се проведе спортен празник на  стадион Осогово. В мероприятието взеха  участие отбори по футбол и волейбол от ПТГ „Джон Атанасов”, ПГТ „Н.Вапцаров” и ПГЛП „Вл.Димитров - Майстора”. Състезанието се радваше на сериозен зрителски интерес от страна на учениците от изброените училища. Получиха се много оспорвани срещи. След края на състезанието имаше много награди. Учениците от ПГТ се бяха подготвили с атрактивни торти, които бяха изядени от участниците и зрителите на състезанието.
 
 


 


ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

УСПЕХ ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА, на всички учители и ученици 

Откриване на новата учебна година - 15.09.2015 година
 
              Тържеството по случай откриването на учебната година ще започне в 9,00 часа в двора на училището.
               За присъстващите е подготвена програма  с участието на ученици от ПТГ "Джон Атанасов".
 
          Гости на тържеството са представители на Община Кюстендил, РИО на МОН, представители на базови предприятия, бивши учители, родители и близки на учениците.
  


Деца от ПТГ "Джон Атанасов" почетоха Ботев пред паметника на Ильо Войвода
 
             Ученици от Професионалната техническа гимназия почетоха паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България революционери. Те поднесоха цветя пред паметника на Ильо Войвода в Кюстендил. Организацията бе на община Кюстендил и отдел "Култура и духовно развитие", които бяха осигурили по цвете за всеки ученик.
 
Деца от ПТГ "Джон Атанасов" почетоха Ботев пред паметника на Ильо Войвода. Единици спряха своя ход в 12 ч.
 
Учениците от 9- ти и 11- ти клас на гимназия "Джон Атанасов" запазиха и минута мълчание пред паметника на един от освободителите на Кюстендил от Османско робство.
"Ботев е един от най- видите революционери, загинал на връх Околчица, след сражение с турска потеря. Ние трябва да се гордеем с него. Според мен, при звука на сирените, почти никой няма да спре, защото много малко хора помнят делото на Ботев и другите революционери", коментира деветокласничка от ПТГ "Джон Атанасов".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
"Стремим се да запазим българското в тях. В часовете на класния ръководител говорим за революционерите. Преподавателите по история и философия също го правят. В училище има много портрети на хората дали живота си за България", допълни преподавателката, която водеше учениците.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 Честит празник!!!
Нека бъдем горди българи!
Много здраве, успехи и щастие на всички ученици, учители,просветни дейци!
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ub48DodhdVU&feature=youtu.be
 


 
ЖЕЛЕЗНИ МОМЧЕТА - 2015
 
На 24 април в ПТГ "Джон Атанасов" се проведе ежегодното състезание „Железни момчета”.  Силните момчета на ПТГ показаха воля, мускули и спортен хъс. Най-добрия  в надпреварата се оказа Светослав Владимиров Василев от ХІа клас. Той спечели  приза Желязно моммче - 2015 година.
 
 
 
 
  


 
СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
 
В дните от 27-ми  до 30-ти април в ПТГ „Джон Атанасов“ ще се проведе седмица на отворени врати. Каним желаещите ученици и родители да посетят гимназията.
 
Има ли по-добър начин да съберете впечатления и да направите правилния избор на училище? 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
Стани стипендиант на ЧЕЗ