Резултати от проведените държавни зрелостни изпити в ПТГ "Джон Атанасов"
 
ДЗИ 2012  година