Близо 130 млн. лв. от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в  подкрепа на българското образование. | eufunds

: Проект "Ученически практики-2"