СЕПТЕМВРИ
             15-ти септември  -  откриване на учебната година.
              Разработването на годишния план за дейността на класния ръководител
  /изработва се от класния ръководител съвместно с учениците/.
              Изграждане на ученически съвет в VIII и ІХа  клас и актуализиране на
ученическите съвети в останалите класове.
 
ОКТОМВРИ 
             Актуализиране състава на ученическия съвет на ПТГ “Джон Атанасов”
             4-ти октомври - спортен празник - 113 години от рождението на Джон Атанасов 
             
НОЕМВРИ

             1-ви ноември – Ден на народните будители   
 
ДЕКЕМВРИ
 
              1-ви декември – Международен ден на борбата със СПИН
 
ЯНУАРИ

                6-ти януари - олимпиада по информационни технологии
     
ФЕВРУАРИ
 
              26-ти февруари - състезание "Мога и зная как"
 
МАРТ
 
           3-ти март – Освобождението на България 
           21-ви март. – празник на община Кюстендил

АПРИЛ
          
             24-ти април - Празник на училището,
                                    „Железни момчета” 
                 от 27-ми  до 30-ти - Седмица на отворени врати
 
МАЙ
              9-ми май  - Ден на ученическото самоуправление
              15-ти май - Изпращане на абитуриентите 
              24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
  
ЮНИ
               от 6 до 10 юни - Седмица на отворени врати
            8-ми  юни – ЕКО ден