" "

http://sop.bg/ptg-kn-624

 


 
 
 
-
 
   
 
, . 169, . 1, . 1-5, . 2 . 3 () . 176 , „ “, „ “ : -   „ “ - .
 
  
, , - 
O -  


    , . 12 16-1594 13 2013 . , , „ “, „ “  : -   „ “ - . 
 
, , - 
-