ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПТГ "ДЖОН АТАНАСОВ"
 
ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
 

РЕКЛАМЕН КЛИП - ПТГ
 
 
 
     

 

Бъди в час с нас!

 
ПРЕДЛАГАМЕ:
  •     Документ за професионална квалификация признат в ЕС.
  •     Стажантски програми и работа във фирми партньори.
  •     Предимство при кандидатстване във технически висши учебни заведения.
  •     Съвременен учебен процес – модерни, учебно-технически средства, мултимедийна техника и интерактивни методи на обучение.
  •     Учителски колектив от високо - квалифицирани преподаватели по професионална подготовка с инженерно образование и педагогика.
  •    Стипендии и безплатен училищен превоз.
  •    Социална насоченост на работата по европейски проекти.
  •    Правила, които се спазват и гарантират спокойна атмосфера в училище.  Гласът на учениците се чува.

  

 
 
Балообразуващи предмети
·       Оценката от теста  по български език и литература
·       Oценка от теста  по математика
·       Оценката по информационни технологии  и технологии
    от удостоверението за завършен VII клас 
 
 
   ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС 
             
Етапи на класиране
 
І – во класиране
 
ІІ – ро класиране
ІІІ – то класиране
Подаване на документи за участие в приема
3 - 7 юли 2020г.
 
24 - 27 юли 2020г. 
Обявяване на приетите ученици
до 13 юли 2020г.
до 20 юли 2020г.
29 юли 2020г.
Записване
до 16 юли 2020г.
до 22 юли 2020г
30 юли 2020г
Обявяване на списъците с броя на незаетите места
 
23 юли 2020г 
до 3 август 2020г.
 
 
 
Попълване на незаетите места
/подаване на документи и записване/
след трети етап на класиране 
 до 10 септември 2020 г. в ПТГ "Джон Атанасов"
 
 

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

 
 
Фейсбук страница на училището: 
 https://www.facebook.com/ptg.djon.atanasov.kyustendil/
 
Фейсбук страница за прием на ученици след VII клас:       
 https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C-%D0%9F%D0%A2%D0%93-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD-%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB
-104943147874827/
 
ДА БЪДЕМ ПРИЯТЕЛИ!