Нашите ученици имат нужда да покажат таланта и постиженията си. В ПТГ „Джон Атанасов” се разработват и показват на широката публика проекти, в които уменията и качествата на учениците стоят на първо място. С помощта на учителите възпитаниците развиват своето чувство за пълноценност и полезност. Всеки талант има нужда от изява. Нека я насърчим! Вижте повече за нашите проекти:
 
"Образованието - път към толерантността"
 
    "Твоят час"
 
 ,,Ученически практики”
 
"Успех"
 
 
 
 
 
"Професионалисти с бъдеще"
 
"Енергетика, икономика и математическо моделиране"
 
"Професионално образование"
 
 "Подкрепа за успех"   
 
"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"