Ученически практики 2017 - 2018

   

Участници:

            -  ученици от Ха, ХІа и ХІІа класове от ПТГ "Джон Атанасов";

                        -  директор, финансист, функционален експерт /мотивиращ учител, консултант/, наблюдаващи учители.

Дейности:

                            -  проведена работна среща на 16.02.2018г., с  ученици, родители,  представители на фирмите партньори, учители,  на която родителите са информирани за предстоящето участие на ПТГ "Джон Атанасов" в проекта "Ученически практики".

Фирми-партньори:

"ХЕРА 66" ООД
"НИКОЛАЙ ИВАНОВ - ЮНИОН " ЕТ
"ПРИМА КОНСУЛТ" ООД
"МРЕЖОВИ ЕКСПЛОТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ОБЛАСТ" 

Цели, към които се стремим:

 

 • да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии и студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда; 
• да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
• да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
• да увеличим стимулите на учениците и студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
• да стимулираме нарастването на броя на учениците и студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
• да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
• да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици и студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

  


 
    Ученически практики
 
  

Участници:

            -  ученици от Ха, Хб, ХІа, ХІб и ХІІа класове от ПТГ "Джон Атанасов";
                -  директор, финансист, функционален експерт /мотивиращ учител, консултант/, наблюдаващи учители.

Дейности:

               - проведени са разяснителни срещи с учениците;
               -  проведена родителска среща на 16.10.2012г., на която родителите са информирани за предстоящето участие на ПТГ "Джон Атанасов" в проекта "Ученически практики".
 
 

Фирми-партньори:

 
"ТОРГОТЕРМ" АД
"ЕЛПРОМ ТРАФО" СН
"КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ" ЕАД
"ОВЕРГАЗ ЗАПАД" АД
"ЕЛКОМ СЕРВИЗ" ООД
 

Цели, към които се стремим:

 
 • да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии и студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
• да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
• да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
• да увеличим стимулите на учениците и студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
• да стимулираме нарастването на броя на учениците и студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
• да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
• да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици и студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.