В един свят,
в който електричеството
е извор на живот,
            в който ежедневието
            не би било възможно без него…
                                             Елате и се присъединете
                                             към едно голямо семейство…

 
 
        СПЕЦИАЛНОСТ:
              ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

 
         ПРОФЕСИЯТА:
 
Електроенергетиката и електрообзавеждането са едни от най-атрактивните области за големи български и чуждестранни инвестиции.
Ефективното им функциониране  е от жизнено значение за всяка икономика.
Електрическата енергията днес управлява света.
Възможно е спирането на някои нерентабилни производства, но да спре производството на електрическа енергия в началото на XXI век е немислимо.
Това гарантира сигурна заетост с много добро възнаграждение.
 
         РЕАЛИЗАЦИЯТА:
 
Тази специалност е актуална и непреходна, затова винаги ще има работа за добрия електротехник в:

*   системите на „Електроснабдяване”;

*   сферата на енергийната ефективност;

*   конструкторски и проектантски бюра;

*   заводски и изпитателни подстанции;

*   пусково - настройващи лаборатории и сервизи;

*   строително-монтажни фирми;

*   или да организира и ръководи собствена предприемаческа фирма.

 
         САМО В ТАЗИ ПРОФЕСИЯ;  можете да изучавате:
 
*   Електрически инсталации в сгради;
 
*   Електродъгово заваряване;
 
*   Трансформатори и асинхронни двигатели;
 
*   Ел.апарати за ниско напрежение;
 
*   Бизнес комуникации;
 
*   Технически чужд език.
 
         ВЪЗМОЖНОСТИТЕ:
 
След завършване на пълния курс вие ще можете да изпълнявате самостоятелно и ръководите:
 
*   изпълнението на  силови, осветителни, сигнални, управляващи и защитни електрически инсталации;
 
*    прилагането на утвърдени нови методи и технологии в монтажа и поддръжката на ел. инсталации;
 
*   диагностиране, откриване и отстраняване на проблеми и дефекти на електрически уреди;

*   проби и изпитвания, и извършвате основни дейности за пускане в експлоатация на ел. инсталации;

*   разчитате чертежи, схеми и планове и да проектирате различни електрически инсталации;

БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ НАС!