СПРАВКА

 

за броя на свободните места

по изучаваните професии и специалности

в  ПТГ "Джон Атанасов"   през 2021/2022 учебна година

                                                               Брой свободни места

 №   направление/професия/специалност  Форма на обучение  VІІІ клас  ІХ клас  Х клас  ХІ клас  ХІІ клас
 1.
 Направление "Електротехника и енергетика",
професия "Електромонтьор", 
специалност "Електрообзавеждане на производството"
  дневна  14  0  9  0  0
 2.
 направление "Електроника, автоматика,
комуникационна и компютърна техника",
професия "Техник на електронна техника",
специалност "Промишлена електроника"
 дневна
 0  0  0  0  
 3.
 направление "Електроника, автоматика,
комуникационна и компютърна техника",
професия "Техник на компютърни системи",
специалност "Компютърна техника и технологии"
 дневна  0  0  6  0
 4.
направление "Електротехника и енергетика",
професия "Електротехник",
специалност „Електрически инсталации” 
 дневна  0  0  0 6