Държавни изпити


 

Държавни зрелостни изпити

 
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

Срок за подаване на заявления 09.03.2016 г - 20.03.2016 г

Български език и литература 18.05.2016 г начало 8.00ч.

Втори държавен зрелостен изпит 20.05.2016 г начало 8.00ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26.05.2016 г. - 01.06.2016 г.

 

Сесия август-септември

Срок за подаване на заявления 06.07.2016 г - 17.07.2016 г

Български език и литература 29.08.2016 г начало 8.00ч.

Втори държавен зрелостен изпит 30.08.2016 г начало 8.00ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 31.08.2016 г. - 02.09.2016 г.

 

Държавни квалификационни изпити    www.mon.bg/тук

Г Р А Ф И К
за провеждане на държавни изпити по практика на професията /специалността/ за придобиване на степен на професионална квалификация

Сесия Дати за провеждане Дати за подаване на заявления

 

За първа степен

За втора степен

 

За трета степен

януари 19,20,21.01.2015 г. 19,20,21.01.2015 г. 19,20,21.01.2015 г. до 22.12.2014 г.
юни - 1,2,3.06.1015 г. 1,2,3.06.1015 г. до 08.05.2015 г.
юли 27,28,29.07.2015 г - - до 17.07.2015 г.
септември 10.09.2015 г. 10.09.2015 г. 10.09.2015 г. до 03.09.2015 г.

           

      Г Р А Ф И К

за провеждане на държавни изпити по теория на професията /специалността/ за придобиване на степен на професионална квалификация
           
 

Сесия

Дати за провеждане

Дати за подаване на заявления

За първа степен

За втора степен

За трета степен

януари

23.01.2016 г.

23.01.2016 г.

23.01.2016 г.

до 22.12.2015 г.

юни

-

07.06.2016 г.

10.06.2016г.

до 10.05.2016 г.

юли

05.07.2016 г.

-

-

до 24.06.2016 г.

септември

09.09.2016 г.

09.09.2016г.

09.09.2016 г.

до 02.09.2016 г.

 

Учениците, успешно завършили 12 клас, могат да се явят на изпити за придобиване на втора и трета степен  на професионална квалификация.
    За трети държавен зрелостен изпит се приемат резултатите от изпитите по теория и практика по професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация.      

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 
 

1. Дати за провеждане на държавните квалификационни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ и срокове за подаване на заявления, както следва: 
 
СЕСИЯ ЮНИ - ЮЛИ
Държавен квалификационен изпит по теория 10.06.2016г.
Държавен квалификационен изпит по практика 06 - 08.06.2016г.
Срок за подаване на заявления – 10.05.2016г.

 

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ
Държавен квалификационен изпит по теория 09.09.2016г.
Държавен квалификационен изпит по практика 12 - 14.09.2016г.
Срок за подаване на заявления – 02.09.2016г.


 

2. Дати за провеждане на държавните квалификационни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация, както следва:

 

СЕСИЯ ЯНУАРИ
Държавен квалификационен изпит по теория 28.01.2016г.
Държавен квалификационен изпит по практика 19 - 21.01.2016г.
Срок за подаване на заявления – 28.12.2015г.

 

СЕСИЯ ЮНИ - ЮЛИ
Държавен квалификационен изпит по теория 07.06.2016г.
Държавен квалификационен изпит по практика 01 - 03.06.2016г.
Срок за подаване на заявления – 10.05.2016г.

 

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ
Държавен квалификационен изпит по теория 09.09.2016г.
Държавен квалификационен изпит по практика