Г Р А Ф И К

на учителите за  провеждане на  консултации с учениците за I– ви учебен срок на 2013/2014учебна година

 

Име, презиме, фамилия

ден

час

1.      

Николай Георгиев Христов

сряда

13,30- 14,10 

2.      

инж. Радина Георгиева Атанасова

вторник

16,30-17,10

3.      

Милена Бориславова Колева

сряда

13,20-14,00

4.      

Евелина Сталинова Петрова

сряда

13,20-14,00

5.      

Емилия Боянова Иванова

сряда

13,20-14,00

6.      

Елица Кънчева Лазарова

четвъртък

14,20-15,00

7.      

Олга Анатолиева Васева

петък

13,20-14,00

8.      

Райка Иванова Андонова

сряда

13,20-14,00

9.      

Младен Арсов Джамбазки

понеделник

13,20-14,00

10.   

Генади Асенов Стоицов

вторник

15,00-15,40

11.   

инж.Парашкева Борисова Ангелова

понеделник

13,20-14,00

12.   

инж.Румяна Анева Георгиева

сряда

13,20-14,00

13.   

инж.Мариола Владимирова Попова

сряда

13,20-14,00

14.   

инж.Димитрина Й. Атанасова

петък

13,20-14,00

15.   

инж. Теодора Христова Никова

сряда

13,20-14,00

16.   

инж.Йовка Георгиева Мицова

сряда

14,40-15,20

17.   

инж. Николай Бориславов Мицов

сряда

14,20-15,00