УЧЕБНИЦИ


VIII клас
 1. Български език и литература  - изд.Булвест 2000
 2. Математика  - 8 клас -К. Банков и колектив, „Просвета-София” АД, 2017
 3. Английски език – 891011 – English in Mind - Cambridge
 4. Информационни технологии –  изд. „Анубис”
 5. История и цивилизация –  изд. „Просвета”
 6. Химия и опазване на околната среда – Барбулова, изд. „Педагог”
 7. Физика и астрономия - изд. „Анубис”
    

IX клас
 1. Български език и литература  -  изд.Просвета
 2. Математика -  9 клас – първо равнище -Георги Паскалев и Здравка Паскалева, изд. Архимед,2001/2004
 3. Английски език – 891011 – English in Mind - Cambridge
 4. Информационни технологии – 
 5. Информатика – 9 клас – Ивайло Иванов, изд.Нова звезда,2010
 6. История и цивилизация –  изд. „Просвета”
 7. Химия и опазване на околната среда – Барбулова, изд. „Педагог”
 8. Психология и логика - изд. „Педагог 6”

X клас
 1. Български език и литература  -  изд.Просвета
 2. Математика – 10 клас – първо равнище– Георги Паскалев и Здравка Паскалева,изд. Архимед,2001/2004
 3. Информационни технологии – 10 клас – Ивайло Иванов, изд.Нова звезда,2011
 4. Английски език – 891011 – English in Mind - Cambridge
 5. История и цивилизация –  изд. „Просвета”
 6. Етика и право - изд. „Просвета”
 
     
XI клас
 1. Български език и литература  - изд.Булвест 2000
 2. Математика  -  11 клас – първо равнище – Георги Паскалев и Здравка Паскалева, изд.Архимед,2001/2004
 3. Информатика - Въведение в РС -11клас- профилирана подготовка, - Людмила Иванова,
 4. Английски език – 891011 – English in Mind - Cambridge
 5. Информационни технологии – 11 клас – профилирана подготовка- П.Чолакова, М.Дербатова, изд.Просвета
 6. История и цивилизация –  изд. „Планета 3”
 7. философия -
        
XII клас
 1. Български език и литература  -  изд.Просвета
 2. Математика - 12 клас - първо равнище – Георги Паскалев и Здравка Паскалева, изд.Архимед,2001/2005
 3. Свят и личност - изд. „Просвета”