ПТГ “ ДЖОН АТАНАСОВ”  ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ 
 
 
Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности по следните специалности:    
  •          Компютърна техника и технологии
  •           Електрически инсталации
  •           Електродомакинска техника        
  •                Електрообзавеждане на производството               
 
 

            Документи 

          Заявление 

          Вътрешни правила за валидиране на професионални знания, умения и компетентности