ПТГ “ Джон Атанасов “ гр. Кюстендил е основана през месец  юли 2000г. чрез обединението на два техникума - Техникум по електроника, електротехника и машиностроене и Техникум по строителство.
Тя е професионална гимназия, която обединява традициите в професионалното образование на двете училища.
 
               ПТГ „Джон Атанасов” осигурява условия за успешна реализация на своите ученици. Училищният живот е организиран по начин, който предлага пълноценно обучение и развитие на училището. Под ръководството на квалифицираните учители от гимназията нашите ученици придобиват знания в областта на науките, спорта и техниката.
            Извънучилищните мероприятия се организират ежегодно и са наша запазена марка, която ни прави разпознаваеми и интересни в гр. Кюстендил. ”Железни момчета”  и „Добри в професията” са желани и чакани празници, които дават възможност за изява на индивидуалните умения и талант на всеки ученик.
Училището разполага със специализирани кабинети и лаборатории със съвременна апаратура и компютърна техника с изградена локална компютърна мрежа, осигуряваща възможност за ползване на Internet; физкултурен салон; закусвалня и общежитие, в което стаите са със самостоятелен санитарен възел.
             Има създадени договорни отношения и  се осъществяват интензивни контакти с нашите партньори от „Овергаз”, „Торготерм”-АД, Елпром-Трафо СН, където учениците получават висококвалифицирана практическа подготовка.
             Успешно завършилите получават II и  III степен на професионална квалификация и могат да продължат в колежи и технически университети с квота  10% от приема за студенти.  Квалификационните степени са приети от всички страни членки на Европейския съюз.