Добре дошли на сайта на ПТГ


 

Задължения на зрелостниците за здравно осигуряване
 

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски


Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! 

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

 Какво трябва да направите? 

👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

👉 Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент. 

Какъв е размерът на месечната вноска? 

Към момента е 37,32 лв. (м. май 2024 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

Кога се прави вноската? 

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2024 година). 

Къде? 

👉 в офис на приходната агенция

👉 по пощата с обратна разписка

👉 през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/


Важно❗️ 

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. 

За просрочените вноски се начислява законова лихва.


За приетите в университет в чужбина.  

В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.  

Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.

Какво е ПИК*?

ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други. 

 
 


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
 
Ден на отворените врати в ПТГ „Джон Атанасов“ – 14.05.2024г. от 10.00 до 15.00
Вратите ни ще бъдат отворени за всички, които се интересуват от нашата работа, от специалностите и материала, които се изучават, от нашите успехи, от „малките крачки и големите скокове“, които учениците ни правят, от това кои сме ние…
 


 
ПЪРВО МЯСТО ЗА ПТГ“ДЖОН АТАНАСОВ“
 
Първо място за ПТГ“ДЖОН АТАНАСОВ“ в националния кръг на състезанието по електроенергетика "Енергия за бъдещето" от календара на МОН.
Даниел Кирилов и Марио Стоянов от XIIа клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“, извоюваха първо място в националния кръг на състезанието по електроенергетика "Енергия за бъдещето".
Резултатите им от състезанието се признават за приемен изпит в Техническия университет , както и в Минно-геоложки университет в гр.София.
Освен това те ще получат стипендии за втория учебен срок на 2023-2024 г. в размер на 750 лв, осигурени от Електрохолд – организатор и домакин на състезанието.
Учители – ръководители на училищния отбор в състезанието по електроенергетика са инж. Димитрина Атанасова и инж. Теодора Никова.
Поздрави за отличното представяне и смело напред!
 
 


Състезание по електроенергетика "Енергия за бъдещето"
 
Наши ученици се класираха за националния кръг на състезанието по електроенергетика „Енергия за бъдещето“
Ученици от XII клас на ПТГ „Джон Атанасов“ достигнаха до финалния кръг на националното състезание по електроенергетика "Енергия за бъдещето".
Благодарение на доброто си представяне и отличната професионална подготовка, нашите възпитаници – Даниел Кирилов и Марио Стоянов / ученици от XIIа, специалност „Електрообзавеждане на производството“/ постигнаха най - висок резултат в конкурсната надпревара.
Те ще премерят сили в националния кръг през месец март с отборите на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – София, Професионална гимназия по механоелектротехника – Пирдоп, Професионалната гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" – Монтана, Професионална гимназия – Бобов дол и Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен за 6 стипендии за втори срок на „Електрохолд България“ ЕООД.
За подготовката на нашите ученици активно работиха инж. Димитрина Атанасова и инж. Теодора Никова.
Отново стискаме палци на нашите момчета!


 
Важно за кандидат - студентите  
 http://rsvu.mon.bg
 


 
 


 
Заедно за модерно образование
Образователна мобилност по Национална програма "Иновации в действие".
ПТГ "Джон Атанасов" Кюстендил, ПГИМ "Йордан Захариев" Кюстендил, ПГИТ"Проф. д-р Асен Златаров" Петрич и Обединено училище "Христо Ботев" , с.Дъбница.
 
 
 
 


 
 ПЛАЩАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ЗАВЪРШВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕНИЦИ
 
Абитуриентите плащат сами здравните си вноски  -  приложение 1
                                                                                               приложениe 2

Линк към видеоматериала:  https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

 


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 
 


 
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС
ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 

Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как”

На 16.02.2023 г. за поредна година в ПТГ „Джон Атанасов” – гр. Кюстендил, се проведе училищния кръг на Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как”, с ученици от специалностите „Промишлена електроника” и „Компютърна техника и технологии”. Организатор е Министерството на образованието и науката, а партньор е Търговска верига за електронни компоненти, инструменти и измервателна апаратура „Елимекс“ с представител инж.Детелина Иванова. Ръководители на участниците са инж.Мариола Попова и инж.Парашкева Ангелова.
Компетентното жури с председател инж. Детелина Иванова, направи следното класиране:
Първа възрастова група-10 клас
1-во място – Асен Елисеев Асенов
2-ро място – Марио Тодоров Тодоров
3-то място – Мартин Светломиров Димов
Втора възрастова група-12 клас
1-во място – Божидар Василев Георгиев
2-ро място – Златомир Красимиров Стоичков
3-то място –Александър Ивайлов Иванов
Всички участници получиха грамоти и награди, съгласно регламента на състезанието, а учениците от 12 клас ще бъдат приети за обучение без приемни изпити в Технически университет – Варна.
 
 
видео 1      видео 2     видео 3     видео 4
 


 Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. продължава и през 2022-2023 учебна година

 На 29.12.2022г. ще стартира първата група ученици от 12 клас, които ще проведат допълнителни практики в реална работна среда. От месец февруари в ученическите практики   се включат и ученици от 8, 9 и 11 клас.
Фирми партньори по проекта са - „ПРИМА КОНСУЛТ“ ООД,  ЕТ„Николай Иванов - ЮНИОН" и „МИТАЛ 66” ЕООД.
Общо 19 ученика от ПТГ „Джон Атанасов” с наблюдаващи учители: инж.Теодора Никова, инж.Димитрина Атанасова и инж.Мариола Попова ще си партнират с местните работодатели, за подобряване на практическите умения в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
линк към страницата на МОН
 


ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ СТАРТИРАХА В ПТГ

ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ ДО ХІ КЛАС, В ПТГ "ДЖОН АТАНАСОВ" СЕ СФОРМИРАХА 4 КЛУБА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ: "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА", "ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА", "ЕЛЕКТРОМОНТЬОР" И "ТЕНИС НА МАСА".

ПОЖЕЛАВАМЕ ИМ ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА!


 

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

УСПЕХ ПРЕЗ НОВАТА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА!

 


 
 
ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!
ПРИЕМ  2022 - 2023 ГОДИНА
 ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ  С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
 
 ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-11/04.04.2022 Г. НА НАЧАЛНИКА НА РУО – КЮСТЕНДИЛ:


 
"МОГА И ЗНАЯ КАК”
На 17.02.2022 г. в ПТГ „Джон Атанасов” – гр. Кюстендил, се проведе училищния кръг на Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как”. В състезанието участваха 4 ученици –първа възрастова група: IX - X клас и 4 ученици – втора възрастова група: XI - XII клас. Състезанието се проведе в две части –теоретична и  практическа. 
Учители-ръководители на учениците в професионалната им подготовка са: инж.Мариола Попова – главен учител, инж. Парашкева Ангелова - старши учител.
На състезанието присъстваха Детелина Иванова-мениджър обучение и квалификация и  Иво Иванов - представители на Национална компания „Пасат Електроникс” – ООД - Елимекс гр. Горна Оряховица.
Класиране:
Първа  възрастова група
1-во място – Марио Тодоров Тодоров
2-ро място – Мартин Светломиров Димов
3-то място – Асен Елисеев Асенов
Втора  възрастова група
1-во място – Александър Ивайлов Иванов
2-ро място – Божидар Василев Георгиев