СЕПТЕМВРИ
             
             15-ти септември  -  откриване на учебната година.
                
             22-ри септември – Ден на независимостта на България
 
              Разработването на годишния план за дейността на класния ръководител
  /изработва се от класния ръководител съвместно с учениците/.
              Изграждане на ученически съвет в VIII и ІХа  клас и актуализиране на
ученическите съвети в останалите класове.
 
ОКТОМВРИ 
             
             Актуализиране състава на ученическия съвет на ПТГ “Джон Атанасов”
             4-ти октомври - спортен празник - 117 години от рождението на Джон Атанасов 
             
НОЕМВРИ

             1-ви ноември – Ден на народните будители   
             
 
ДЕКЕМВРИ
 
              1-ви декември – Международен ден на борбата със СПИН
         
ЯНУАРИ

                олимпиада по информационни технологии
     
ФЕВРУАРИ
 
               състезание "Мога и зная как"
 
МАРТ
          
         3-ти март – Освобождението на България 
           21-ви март. – празник на община Кюстендил

АПРИЛ
          
             24-ти април - Празник на училището и „Железни момчета” 
                Седмица на отворени врати
 
МАЙ
           
                9-ми май  - Ден на ученическото самоуправление
              14-ти май - Изпращане на абитуриентит
                 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
  
ЮНИ