Информация за свободните места за ученици от VIII, IX и Xклас по специалности  в ПТГ "Джон Атанасов"

VIII клас - специалност Електрообзавеждане на производството - 2 места
IХ клас - специалност Електрообзавеждане на производството - 9 места
Х клас - специалност Компютърна техника и технологии - 6 места
Допълнителна информация за процедурите на преместване може да получите от директора на училището.
 
Електрообзавеждане на производството 
професия - Електротехник 
 
  
Промишлена електроника
професия -ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА

             
 Компютърна техника и технологии
професия -Техник на компютърни системи
 
 
 
 Електрически инсталации
професия - Електротехник 
 
 
 
  Мехатроника
     
 професия - Мехатроника