2 ЮНИ - ежегодно почитаме този ден в България

На 2 юни отдаваме почит на големия поет-революционер Христо Ботев. Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България се чества ежегодно в България. Официално се отбелязва от 1901 г. Тази година отбелязваме 141 години от гибелта на Ботев и неговата чета.

ВИЖТЕ СНИМКИ КАК УЧЕНИЦИТЕ НА ПТГ "ДЖОН АТАНАСОВ" ОТПРАЗНУВАХА ДЕНЯ НА БОТЕВ, ПОДНАСЯЙКИ ЦВЕТЯ НА ПАМЕТНИКА НА ИЛЬО ВОЙВОДА

  
 


 
Утвърден план прием за учебната 2017/2018 година 
в осми клас и девети клас по профили и професии  за област Кюстендил
виж тук
 


 
 


ГРИПНА ВАКАНЦИЯ до 10.01.2017г. - включително.


 
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!


Публична изява на учениците от клуб „Живей здравословно”
На 05.12.2016. учениците от клуб "Живей здравословно" участваха в публична изява на тема "ЖИВЕЙ ЗДРАВОСЛОВНО - ТИ ИЗБИРАШ".
 
 
 


 
 ФОТОГАЛЕРИЯ_ТВОЯТ ЧАС - виж тук
 
На добър час, Твоят час!
 
На 10.11.2016г.(четвъртък) в Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ стартира дейността си клуб „Електрическа работилница“.
Той е една от петте предлагани от гимназията  групи за извънкласни дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В предвидените дейности по интереси, учениците от десети клас ще имат възможност да  придобият допълнителни знания и умения  чрез практика, както и да посетят различни фирми, свързани с изучаваните от тях професии. 
 


 


Откриване на новата учебна година - 15.09.2016година