ПТГ " Джон Атанасов" отбеляза

140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция 

   

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ 

С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

сесия   май  2019 година

 

ХII клас    специалност Компютърна техника и технологии 

  
Отборът на Професионална техническа
 гимназия „Джон Атанасов“ 
зае четвърто място  в национално състезание
 „Стани стипендиант на ЧЕЗ“
 Състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ се провежда за ученици от 12 клас в професионално направлениеЕлектротехника и енергетика“. В него могат да участват  професионалните гимназии на лицензионната територия на ЧЕЗ в страната, в които се осъществява обучение по специалностите на професиите Електротехник иЕлектромонтьор. Организацията и провеждането на конкурса се осъществяват в партньорство между МОН и „ЧЕЗ България“ ЕАД.
През учебната 2018-2019 г.  се проведе седмото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, като традиционно, ученици от ПТГ „Джон Атанасов“  се класираха за участие във финалния, национален  кръг, състоял се  на 29 март в ПГМЕТ – гр. Плевен.
Училището ни беше представено от  Иван Красимиров Евтимов и Антоний  Жечков Йорданов – ученици от 12 клас, специалност „Електрически инсталации“.  В  третия, последен кръг, те показаха  отлични  електромонтьорски умения  при реализирането на поставената им практическа задача и заеха четвърто място в крайното класиране. 
Всички 12 участници във финалния кръг на конкурса получиха грамоти от Министерството на образованието и науката и сертификати за участие от „ЧЕЗ България“ ЕАД. Специални поздравления бяха отправени от  проф. Валентин Колев, декан на Електротехническия факултет на Техническия университет, както и от ръководството на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Те поканиха победителите да кандидатстват в съответните висши учебни заведения с оценката от изпита в състезанието.
          Някои от нашите финалисти в момента работят в компаниите от Групата ЧЕЗ в България.
 
„Желая на всички финалисти в конкурса успешно бъдеще. Всички вие сте победители, само защото стигнахте до финалния етап. Запазете жаждата за знание, добрата енергия и ентусиазма, които ви доведоха тук. Те ще ви направят успешни специалисти в бъдеще“, каза Евгения Накова, директор Човешки ресурси в „ЧЕЗ България".


 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ 

С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

сесия  януари - февруари  2019 година 

 

VIII клас   -- специалност Електрически инсталации

 

 IХ клас  -- специалност Електрически инсталации

 

 Х клас  специалност Компютърна техника и технологии

 

 Х клас  -- специалност Електрически инсталации

 

 ХI клас   специалност Компютърна техника и технологии

 

 ХI клас -- специалност Електрически инсталации

 

 

 

ХII клас -- специалност Електрически инсталацииСедмица на професионалните умения 

Във връзка с провеждането на „Седмица на професионалните умения в България – 19-25 ноември 2018год.“, в училище са направени информационни кътове с предлаганите професии.   

Откриване на новата учебна година 
 
 17.09.2018година от 9часа
 
в двора на ПТГ"Джон Атанасов"