Моето училище

Запис на телевизия БНТ - "В час ли си" - за нашето училище, можете да видите тук.Девет ученика класирани и оценени от Русенския университет "Ангел Кънчев"
 
От проведения пети пореден Национален конкурс за "Най-добър газов техник" наши ученици се представиха много добре. Русенския университет признава резултатите показани в различните етапи на конкурса за кандидат студентския изпит по "Общо техническа подготовка".
Учениците:
        Борислав Василев Георгиев
        Даниел Венциславов Тасков
        Бойко Василев Георгиев
        Бойко Василев Вангелов
        Илиян Станиславов Илиев
        Радостин Павлов Иванов
        Кристиян Валентинов Драганов
        Юлиян Людмилов Борисов
        Антон Людмилов Мицов   
могат да направят своя избор от следните професионални направления: "Машинно инженерство", "Транспорт, корабоплаване и авиация", Материали и материалознание" или "Общо инженерство".
ЧЕСТИТО!
 


 Награда „Неофит Рилски" за инж.Венцислав Златков

 Наградата „Неофит Рилски" се присъжда на инж.Венцислав Златков за цялостна професионална трудова дейност в системата на образованието. Още 5-ма учители от Кюстендилска област  получават националната награда "Неофит Рилски". Това са Гергана Иванова от Езикова гимназия "Петър Берон", Златка Димитрова от III ОУ "проф. Марин Дринов", Василка Кръстева от V ОУ "Христо Ботев", Росица Везенкова от ПМГ и Йорданка Зашева от СОУ "Паисий Хилендарски"- Дупница.Седмица на отворени врати
 
през май - от 17 до 21
през юни - от  7 до 11
 
Каниме всички кандидат гимназисти и техните родители да посетят нашето училище и да се запознаят с условията за провеждане на учебния процес.
 


Успешно завърши изпълнението на проект
„Реална работна среда за професионалисти с бъдеще” по oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 


В резултат от реализацията на дейностите по проекта - 54 ученика, дневна форма на обучение от 10 до 12 клас,  придобиха практически умения по  специалностите   „Газова техника”, „Електрически инсталации” и  „Компютърна техника и технологии"
 
 


 

НА ДОБЪР ЧАС ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

Скъпи ученици, 
Ще научите много нови, интересни и не толкова интересни неща през тази учебна година!
Само от вас зависи как ще използвате наученото в бъдеще! Използвайте го за ваше добро и за доброто на другите!

Скъпи учители, 
Проявете търпение към децата. Дайте им всичко, от което те имат нужда. Направете учебните часове интересни и достъпни. И не забравяйте - някога вие също сте били ученици. ;)

Скъпи родители, 
Подкрепяйте децата си. Помагайте им при нужда. И не само с уроците, но и с житейски опит. Социалната среда в училище може да промени живота им, а вие трябва да сте най-близко до децата си! Вие също сте били ученици и сте се сблъсквали с какви ли не трудности със съучениците си, учителите...

 

На добър час на всички! 

Нека всички се гордеем с успехите си!